Aktualności

Uroczyste otwarcie BCU w Łukowie

Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności

Konferencja „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali”

img-1079_b

Zdjęcie 1 z 9

25 kwietnia 2024 roku w Branżowym Centrum Umiejętności w Łukowie odbył się panel konferencyjny pt. „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” oraz oficjalne otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie  ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem, dofinansowywanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w ramach ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

W naszej uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Kuratorium Oświaty w Lublinie,  Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Politechniki Lubelskiej,  Zarząd Powiatu Łukowskiego: Starosta Łukowski pan Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski pan Janusz Kozioł, przedstawiciele Rady Powiatu Łukowskiego, przedstawiciele władz Miasta Łuków, Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, Dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych, Dyrektorzy szkól miejskich, emerytowani dyrektorzy naszej szkoły, przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorcy, uczniowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół oraz innych BCU w Polsce, przedstawiciele rodziców naszych uczniów.   

 

Organizatorzy konferencji:

Powiat Łukowski

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.

 

Patronat honorowy:

Minister Edukacji

Lubelski Kurator Oświaty

 

Patronat medialny:

TVP3  Lublin

Katolickie Radio Podlasie

Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl.           

 

Głównym celem spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom i zaproszonym gościom zagadnień dotyczących powstania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie  ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie.

Program konferencji obejmował 8 paneli:

Branżowe Centra Umiejętności – główne założenia   – Pani Marianna Brzozowska – Skwarek 

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Kwalifikacji i  Kształcenia Zawodowego MEN

 

Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem – oferta szkoleniowaPan Szymon Żołopa – Koordynator przedsięwzięcia Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie                                                                                                            

 

Przyszłość kształcenia zawodowego – Pani Elżbieta Denejko                                                                                                            Dyrektor Wydziału  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Lubelskiego Kuratorium Oświaty

 

Zawody branży mechanicznej a rynek pracy. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników – Pani Iwona Niedziółka – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie                                                                                                  

 

Kwalifikacje rynkowe z obszaru obróbki metali. Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC  – Pan Maciej Tauber  – Instytut Badań Edukacyjnych, Lider projektu ZSK                                                                                                               

 

Najnowsze trendy i innowacje technologiczne w obróbce metali  – Dr. hab. inż. Jarosław Bartnicki – Prodziekan Wydział Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

 

Przemysł 4.0 a zakłady obróbki skrawanie CNC – wzrost produktywności  – Pan Grzegorz Kowalczyk – właściciel firmy PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o./ Pan Damian Małycha – właściciel firmy BIO – TECH Łuków

 

Ekologiczne i zrównoważone podejście w nowoczesnej obróbce skrawaniem – innowacje i wyzwania – Dr. inż. Paweł Chojnacki – Prezes Lubelskiego Oddziału  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich                                                                                                  

 

 

Panel konferencyjny „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” skupiał się na najnowszych trendach, innowacjach technologicznych oraz na praktycznym podejściu do zagadnień wzrostu produktywności w branży, poruszone zostały również zagadnienia związane z zieloną transformacją. Konferencja skierowana była do nauczycieli oraz uczniów szkół zawodowych (branżowych i technikum), studentów, pracowników i pracodawców z branży – mechanika, ślusarstwo, obróbka skrawaniem oraz wszystkich zainteresowanych technologią CNC.

 

Konferencja miała na celu:

– wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie ślusarstwa, mechaniki, obróbki skrawaniem

– wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nawiązywaniu współpracy
z pracodawcami, promowanie zawodów związanych z obróbką metali

– budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0.

– upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej

– budowanie nawyku uczenia się przez całe życie, wykorzystanie technologii do nauki

– upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.

 

To, co podczas konferencji łączyło wypowiedzi wszystkich to: współpraca, a nie konkurencja,  ponieważ kształcenie zawodowe to nasza wspólna odpowiedzialność, a rozwój kadr i budowanie oferty edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorców jest jedyną szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Dlatego misją BCU w Łukowie jest promowanie zawodów związanych ze ślusarstwem, mechaniką, obróbką skrawaniem, czynienie starań o  zwiększenie udziału pracodawców w  kształceniu zawodowym oraz  upowszechnianie najnowszych technologii. Placówka wyposażana jest w najnowocześniejszy na rynku sprzęt branży mechanicznej i umożliwia udział w bezpłatnym uzyskaniu i uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę takich kwalifikacji w ramach kursów dla dorosłych i młodzieży.

Organem prowadzącym dla BCU jest Powiat Łukowski. Partnerami, dbającymi m.in. o poziom merytoryczny realizowanych tu zadań są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.

                             

Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w rozwój oferty, jaką stwarza Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
YouTube
Skip to content