Aktualności

SIMP


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku. Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.
Celem SIMP jest: działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej, tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki.
W skład SIMP wchodzą sekcje i towarzystwa naukowe m.in.:

  • Towarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi
  • Sekcja Spawalnicza
  • Sekcja Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
  • Sekcja Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego
  • Sekcja Eksploatacji Maszyn
  • Sekcja Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
  • Towarzystwo Inżynierii i Innowacji i Własności Przemysłowej.

SIMP jest organizatorem cyklicznych konkursów branżowych:

  • Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej,
  • Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK-ABSOLWENT
  • Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku.

W ramach swojej działalności podstawowej SIMP prowadzi usługi specjalistów-rzeczoznawców, szkolenia branżowe w dziedzinach mechanicznych i pokrewnych, organizuje wydarzenia naukowo-techniczne, prowadzi wydawnictwa branżowe, posiada komisje kwalifikacyjne, prowadzi centra egzaminacyjne.
SIMP od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Lubelską (poprzez Koło Naukowe SIMP).

www.simp.pl

Facebook
YouTube
Skip to content