Aktualności

Branżowe Centra Umiejętności

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem, wdrażanego w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.


Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie. Organem Prowadzącym jet Powiat Łukowski. Partnerami są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny. Zadaniem przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży mechanicznej, poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem do 31.12.2023r. oraz wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie i przeszkolenie min. 300 uczestników, w tym min. 90 os. młodych (między 14 a 24 rokiem życia), min. 180 os. dorosłych (w wieku co najmniej 25 lat), min. 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30.09.2025r.


Kwota wsparcia: 10269644,06 PLN

Facebook
YouTube
Skip to content