Aktualności

Politechnika Lubelska


Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Partnerem Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie jest Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny, który jest najstarszym wydziałem Politechniki Lubelskiej. Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia na kierunkach:

  • Inżynieria Materiałowa
  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Transport, Inżynieria Biomedyczna,
  • Mechatronika
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego funkcjonuje dwanaście Katedr.

Wydział Mechaniczny kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby naszego regionu. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie na Wydziale związane są z rozwojem konstrukcji i technologii. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne. Wydział Mechaniczny wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Współpracuje ze szkołami technicznymi, głównie z terenu Województwa Lubelskiego.

W ramach uczelni działa Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, które wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim. CIiTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją CIiTT PL jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu.
Politechnika Lubelska jest członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

https://wm.pollub.pl/

 

Facebook
YouTube
Skip to content