Aktualności

Konkurs „Kręci mnie ten zawód”

ZAPRASZAMY
uczniów szkół podstawowych, techników i szkół branżowych do udziału w konkursie

„Kręci mnie ten zawód”

Organizator konkursu:
Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem
Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, Al. T. Kościuszki 10, 21-400 Łuków

Patronat honorowy:
Starosta Łukowski Dariusz Szustek
Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

Celem konkursu jest:
• promowanie zawodów i kształcenia w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem
• ukazanie możliwości rozwoju zawodowego w branży mechanicznej w zakresie budowy maszyn, obróbki metali a także mechaniki precyzyjnej
• zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i nowych technologii w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem
• wskazanie możliwości zawodowych na rynku pracy

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spotu reklamującego jeden z zwodów: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek CNC (max. 45 sekund), którego tematem przewodnim jest hasło – Kręci mnie ten zawód! Natomiast treść spotu realizuje cele konkursu.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8), techników i szkół branżowych.
Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 03.06.2024 r. przesłać:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• oświadczenie (skan) pełnoletniego Autora lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego – na adres e-mailowy: r.lozowska@bcu.lukow.pl, w temacie e-mail prosimy wpisać tytuł konkursu – „Kręci Mnie Ten Zawód”
• link do spotu zgłoszonego do konkursu – zamieszczonego przez Autora w serwisie internetowym YOUTUBE – na adres e-mailowy: r.lozowska@bcu.lukow.pl

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia udziału i prace konkursowe należy przesyłać w terminie: od 20.05.2024 r. do 03.06.2024 r.
Ocenie podlegać będą: zgodność spotu z tematyką i celami konkursu, wartość merytoryczna spotu, kreatywność w ujęciu tematu. Spot powinien być jasny i zrozumiały, a przekaz spójny.

Załączniki:
Regulamin
Załączniki do regulaminu (edytowalne)

Facebook
YouTube
Skip to content