Aktualności

Konferencja: Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali


Ogólnopolski panel konferencyjny:  

Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali

Otwarcie 

Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie
w dziedzinie  ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem

25 kwietnia 2024 w Branżowym Centrum Umiejętności w Łukowie przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbędzie się konferencja: „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” oraz oficjalne otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie  ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem, dofinansowywanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w ramach ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

 

Organizatorami konferencji są:

Powiat Łukowski
Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Patronat medialny:
TVP3  Lublin, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl.           

radio podlasie logo
podlasie24 logo
TVP Lublin logo

Zaproszeni prelegenci:
– przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
– przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych
– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie
– przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
– przedstawiciel Politechniki  Lubelska Wydział Mechaniczny
– przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie
– przedstawiciel firmy PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o.
– przedstawiciel firmy BIO-TECH Łuków

Panel konferencyjny „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach technologicznych w obróbce metali oraz na praktycznym podejściu do zagadnień wzrostu produktywności w branży, poruszone zostaną również zagadnienia związane z zieloną transformacją. Konferencja skierowana jest do nauczycieli oraz uczniów szkół zawodowych (branżowych i technikum), studentów, pracowników i pracodawców z branży – mechanika, ślusarstwo, obróbka skrawaniem, wszystkich zainteresowanych technologią CNC.

 

Konferencja będzie się odbywać z podziałem na następujące sekcje tematyczne:

– Kwalifikacje rynkowe z obszaru obróbki metali. Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC 
– Najnowsze trendy i innowacje technologiczne w obróbce metali 
– Przemysł 4.0 a zakłady obróbki skrawanie CNC – wzrost produktywności 
– Ekologiczne i zrównoważone podejście w nowoczesnej obróbce skrawaniem – innowacje  i wyzwania.

 

Konferencja ma na celu:

– wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie ślusarstwa, mechaniki, obróbki skrawaniem

– wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nawiązywaniu współpracy
z pracodawcami, promowanie zawodów związanych z obróbką metali

– budowanie nawyku uczenia się przez całe życie, wykorzystanie technologii do nauki

– budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0.

– upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej

– upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.

 

Po konferencji opracowana zostanie publikacja, zawierająca treści związane z najnowszymi trendami i innowacjami technologicznymi w obróbce metali, ekologicznym i zrównoważonym podejściem w nowoczesnej obróbce skrawaniem.

Facebook
YouTube
Skip to content